logo LKA

UWAGA: Konkurs odbywa się jedynie na etapie wojewódzkim, nie są przewidziane eliminacje gminne i powiatowe.

FINAŁ WOJEWÓDZKI

15.06.2022 r.

Sulechowski Dom Kultury

więcej informacji: Lubuskie Konfrontacje Artystyczne – Film