Blog

KONCERT CHARYTATYWNY / Narodowa Kapela Bandurzystów Ukrainy / Національний Бандуристів України

Zespół to fenomen dziedzictwa kulturowego narodu ukraińskiego. Liczy sobie ponad 50 członków, składa się wyłącznie z mężczyzn, którzy jednocześnie grają na bandurach i śpiewają. Podczas występów zachwycają: precyzyjne opracowanie każdego utworu, majestatyczny pouczający, dramatyczny, często smutny charakter kompozycji połączony z błyskotliwym humorem, elementami współczesnego folku i kozacką charakteryzacją.
Jak mówi dyrektor Zespołu: „W tym trudnym czasie chcemy opowiedzieć więcej o duchu ludowym Ukraińców, a także wesprzeć nasze wojsko walczące o wolność naszego kraju”.
Ансамбль є унікальним явищем культурної спадщини українського народу. Колектив налічує 50 учасників, до його складу входять лише чоловіки, які грають на бандурі і одночасно співають. Захоплення глядачів на концертах викликає ювелірна аранжація кожного твору, величний, пізнавальний, драматичний, часто сумний характер композицій та козацький стиль.
Як каже директор колективу, «У цей непростий час ми хочемо більше розповісти вам про народний дух українців, підтримати нашу армію, яка бореться за свободу нашої країни».

Mapa sytuacyjna – Finał Dni Świebodzina 2022

       Uwaga !

    • Wejście / wyjście na teren imprezy tylko od strony ul. Ogrodowej !
    • Prosimy parkować auta tylko w miejscach do tego przeznaczonych !
    • (Parking miejski przy ul. Akacjowej / al. 700-lecia oraz parking pomiędzy ul. Kawaleryjską i gen. Sikorskiego)
    • Mieszkańców Świebodzina prosimy, jeśli jest taka możliwość, o pozostawienie samochodów w domu i przyjście na pieszo 🙂
    • Aby powiększyć mapę – proszę otworzyć ją w nowej karcie.
Skip to content