Zajęcia w sekcjach dziecięcych i młodzieżowych Świebodzińskiego Domu Kultury odbywają się w trakcie trwania roku szkolnego (od września do czerwca).

Nabory do sekcji ogłaszane są zawsze w sierpniu. Aby zapisać dziecko do sekcji należy stawić się na spotkaniu organizacyjnym. W zajęciach sekcyjnych uczestniczy łącznie około 360 uczestników, zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów.

Dziecięce Grupy Baletowe – zajęcia prowadzone są w grupach wiekowych, najmłodsi uczestnicy mają zaledwie 4 lata. Program obejmuje ćwiczenie postaw, elementów tańca, dopasowanych do wieku choreografii. Grupy Baletowe poszczycić się mogą wieloma występami na dużej scenie.

Grupy Taneczne Trans Świebodzin – uczestnicy w wieku od 3. roku życia i wzwyż, uczą się technik tańca współczesnego, nowoczesnego, gimnastyki, akrobatyki.

Grupy Plastyczne ŚDK – prace uczestników zajęć plastycznych wielokrotnie zdobyły uznanie jury konkursów, również tych ogólnokrajowych. Osiągnięciem grup jest organizacja wielu wystaw w Świebodzińskim Domu Kultury a także uczestnictwo w wystawach organizowanych w innych miastach.

sekcja wokalna

Sekcja Wokalna – to nie tylko nauka śpiewu, to również lekcje zachowania i obycia ze sceną.

robotyka

Robotyka – najmłodsza sekcja w Świebodzińskim Domu Kultury, celem uczestników jest rozwijanie swoich umiejętności w zakresie budowy i programowania prostych robotów.

szkółka gry na instrumentach

Świebodzińska Orkiestra Dęta – reaktywowana w 2005 roku szybko stała się jedną z wizytówek Świebodzina. Częste występy w mieście i okolicach, podczas wyjazdów a także zróżnicowany repertuar od muzyki filmowej i popularnej po klasykę owocuje rosnącą liczbą fanów ŚOD.

szkółka gry na instrumentach

Szkółka gry na instrumentach dętych – nauka gry na instrumentach dętych od podstaw.

Grupa Cheerleaderek przy ŚOD

klub szachowy

Klub Szachowy – szachy to doskonały sposób na ćwiczenie pamięci, koncentracji i odpoczynek od codziennych zajęć. Do sukcesów uczestników zajęć zaliczyć można organizację kilku turniejów szachowych a także sukcesy w tych organizowanych przez inne kluby i sekcje szachowe.