Stanisław Mosiejko – dyrektor Świebodzińskiego Domu Kultury
e-mail: dyrektor.sdk@gmail.com
tel. 684750808 (sekretariat)

Beata Czechowska – kierownik działu artystycznego i administracji
e-mail: czechowska.sdk@op.pl
tel. 684750808 (wew. 12)

Krzysztof Juszyński – st. instruktor
e-mail: kino.swiebodzin@gmail.com
strona: www.kino.swiebodzin.pl
tel. 684750808 (wew. 15)

Łukasz Droździel – specjalista ds. obsługi kina i organizacji imprez
e-mail: kino.swiebodzin@gmail.com
strona: www.kino.swiebodzin.pl
tel. 684750808 (wew. 15)

Sylwia Poddębna – Specjalista do spraw administracyjno – księgowych
e-mail: sekretariat@sdk.swiebodzin.pl
tel. 684750808 (wew. 14)

Kinga Wojdan – st. instruktor
e-mail: sdk.swiebodzin@gmail.com
tel. 684750808 (wew. 16)

Dominik Kramarz – st. instruktor
e-mail: sdk.swiebodzin@gmail.com
tel. 684750808 (wew. 16)

Małgorzata Wełyczko – instruktor środowiskowy
e-mail: sdk.swiebodzin@gmail.com
tel. 684750808

Remigiusz Rabiega – kapelmistrz Świebodzińskiej Orkiestry Dętej
Fb:https://www.facebook.com/orkiestra.swiebodzin/ 

Anna Tyc – instruktor sekcji baletowych

Aleksandra Matusiak – instruktor sekcji wokalnej oraz zespołu śpiewaczego „Retro”

Robert Kaczmarek – Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych i akustycznych
email: robertkaczmareksdk@gmail.com

Adam Strzelecki – Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych
email: adam.strzelecki.sdk@gmail.com

Waldemar Łowkis – Operator obsługi i napraw urządzeń elektromechanicznych

Brygida Wasik – Pracownik gospodarczy