ftp://sdk1@sdk.swiebodzin.pl/public_html/sdk.swiebodzin.pl/Poruszanie%20si%C4%99%20po%20linii%20gotowe%20dla%20dzieci%201.llsp

link