Finał Dni Świebodzina 2022 – zapytania ofertowe

Finał Dni Świebodzina 2022 – zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe, informacje ogólne, mapa sytuacyjna dotycząca organizacji Finału Dni Świebodzina, który odbędzie się w dniach 27, 28 maja 2022.

Zapytanie ofertowe – gastronomia

Zapytanie ofertowe – stoiska handlowe

Stadion Miejski – Mapa (płyta boczna)

Legenda do mapy Stadionu Miejskiego

UWAGA: ze względu na dodatkowe konsultacje z firmą odpowiedzialną za zabezpieczenie energii elektrycznej, zmuszeni jesteśmy przesunąć ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na gastronomię do wtorku 17. maja godz. 15:00.